logo

De start van het beroepskorps

In 1949 bezit de stad Mechelen een "gemengd brandweerkorps", een bestendige kern van 19 beroeps en 34 vrijwilligers.

Ledenlijst

Toenmalig waarnemend bevelhebber Lt.Emiel De Coster had de volgende manschappen ter beschikking:

 • De Buyzer Jan - Handelaar -autovoerder
 • Cluytens Eduard - Schouwvager
 • Cluytens Remy - Herbergier- Beeldhouwer
 • Van Oosterwijk Jan - Dakschrijnwerker
 • De Wit Georges - Meubelmaker
 • Van der Pluym Georges - Garnierder
 • De Vroe Lodewijk - Houtbewerker
 • Van Utterbeek - hersteller uurwerken
 • Noëz Louis - Dakwerker, autovoerder
 • Jacobs Jozef - Ijzervlechter
 • Goormans Leopold - Bruinder
 • Op de Beeck Michel - Stoelmaker
 • Roggeman Karel - Bruinder
 • Van Steenwegen Albert - Schilder

Door gebrek aan uitrusting voor de vrijwilligers was het onmogelijk deze te laten te oefenen. Dat jaar werden 1.850 m persslangen van Ø 70 en 45 mm gekocht. er werd een overeenkomst gemaakt voor brandweerhulp met de gemeenten: Bonheiden, Rijmenam, Hever, Heffen, Hombeek, Keerbergen, Leest, Walem, Weerde en Zemst mits betaling van een jaarlijkse bedrag van 2,5 frank per inwoner en 1.000 frank per oproeping.

In 1954 wordt in de gemeenteraad van 29 april besloten om het bestaande gewapende brandweerkorps te onbinden en te vervangen door een gemengd ongewapend korps. In feite was het een administratieve regeling van een reeds lang bestaande toestand. De geweren en sabels waren reeds lang in de kazerne vervangen door straalpijpen en brandweerslangen. Het beroepspersoneel werd uitgebreid tot 23 man. Olt.Peeters die overleed op 2 maart 1954 werd op 1 juli 1954 vervangen dor de heer E.Coddé, die als Olt. in dienst trad. De vroeger vrijwiliggers werden ondertussen gedeeltelijk opgenomen in het beroepspersoneel, de anderen werden vervangen door 40 stadswerklieden.

Uitreksel uit het notulenboek van het schepencollege

In zitting van 30 december 1947 werden de volgende personen aangesteld voor de bestendige brandwacht.
Zij traden in dienst op 1 januari 1948 als:

 • Bus Marcel, brandweerman-chauffeur
 • Van Steenwinkel Theodoor, brandweerman-chauffeur
 • Van den Audenaeren Thiijs, brandweerman-chauffeur
 • Absilis Albert, brandweerman-chauffeur
 • Van Beersel Jacob, brandweerman-paswerker
 • Wens Livinus, brandweerman-schrijnwerker

De bevelhebber vanaf 1950 was Jozef Thues. Daarnaast waren er Lt. Noëz, Sgt.Majoor Eduard Cluytens, Sgt De Buyzer, en Korporaal De Wael.

Onderstaande foto toont het korps voor de gebouwen in de Dageraadstraat.

korps op de koer van de kazerne in de Dageraadstraat

 

In het midden met de kepie op ziet u Paul Noëz, hij was toen de bevelhebber, links van hem zijn broer Lt. Louis Noëz.

Daarnaast zijn ons bekende namen van toen: Eduard Cluytens, Op de Beeck, De Wael, De Buyzer, Van der Pluym, Van Oosterwijk, Verworst, Van Utterbeek, Goormans, Jef Jacobs, Warre verschueren, Emiel De Coster (zoon van bevelhebber Jacques De Coster), Foste, L. De Vroe, L. Van der Pluym, L. Gellaerts, M. Bos, Th. Van Steenwinkel, A. Absilis, J. Van Beersel, T. Van den Audenaarden, L. Wens, E. Verschueren, L. Noëz, andere namen ontbreken mij.

Evolutie
Wederopbouw

Na de tweede wereldoorlog is in het kader van de wederopbouw het "Marchallplan" uitgevoerd. Amerika deed grote investeringen in Europa.

Mechelen kende omstreeks 1950 een economische malaise en een groeiende werkoosheid.

Om deze te overwinnen startte, onder impuls van burgemeester A.Spinoy, een economische vernieuwingspolitiek, nog voor die elders in het land werd aangevat.

Waarom koos de stad voor een beroepskorps?

Door de aanleg van de industrieterreinen Mechelen-Zuid in 1950 en Mechelen-Noord in 1961 en door het verlenen van fiscale voordelen werden grote buitenlandse bedrijven aangetrokken.

Twee daarvan waren Dupont de Nemours en Proctor & Gamble. Nu één van de redenen waaraan moest voldaan worden om deze fabrieken in Mechelen in te planten was dat de stad over een brandweerdienst met beroepspersoneel moest beschikken.

Antoon Spinoy was burgemeester van Mechelen tussen 1945-1961 en 1966-1967. In 1966 werd Antoon Spinoy benoemd tot minister van Staat. Hij overleed op 6 mei 1967 in Hasselt.
Lees ook ...
Generic placeholder image

De grote stadsbrand in Chicago (Illinois) in 1871. Het hele verhaal op:

The Great Chicago fire

In 1949 bezit de stad Mechelen een "gemengd brandweerkorps", een bestendige kern van 19 beroeps en 34 vrijwilligers. De start van het beroepskorps begon in 1954 toen men met 39 manschappen van start ging. De grootste expansie van personeel was er in de jaren '70-99' toe we meer dan 100 brandweermannen in dienst hadden.