logo

Het korps in de jaren zestig

Vanaf 1960 gaat de expansie van het korps gestaag verder. Allerlei divers klein materiaal wordt aangekocht om de totale uitrusting te vervolledigen.

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt een ziekenwagen Volkswagen ter beschikking en de dienst '900' wordt stillaan georganiseerd. Vanaf 1 januari 1961 wordt de brijdrage per inwoner van de aangesloten gemeenten van 6 Bf. op 10 Bf. per inwoner gebracht.

De '900'

centraleIn de jaren '60 vonden heel wat ontwikkelingen plaats in de Dringende Geneeskundige Hulpverlening. Op 8 juli 1964 kwam er een nieuwe wet die de dringende hulpverlening afstemde op het nieuwe 900-systeem.
Rond 1965–1966 werd een radionetwerk ontwikkeld voor de ambulancediensten en deed een nieuw type ambulance, de 'reanimatiewagen', zijn intrede.

Deze ambulances konden meer patiënten en medisch materieel vervoeren en moesten de kwaliteit van de hulpverlening verhogen. Voor deze reanimatiewagens werd samengewerkt met ziekenhuizen om geschoold medisch personeel ter beschikking te hebben.

Als antwoord op de brand in de Innovation in Brussel in 1967 werd de werking van de brandweerdiensten vastgelegd. Afhankelijk van hun categorie moesten brandweerdiensten een aantal ambulances uitbaten. Het Ministerie van Volksgezondheid leverde bijkomende inspanningen om aan de grotere vraag naar ambulances te kunnen voldoen.

Eind jaren '60 waren er zo 492 ambulances ingeschakeld in het 900-netwerk en waren er 189 ziekenhuizen erkend om in het kader van de Dringende Geneeskundige Hulpverlening patiënten op te nemen.

In 1962 wordt in Mechelen begonnen met de organisatie van de dienst 900. De definitieve ingebruikname van het hulpcentrum 900 Mechelen zone 015 en 016, gebeurt op 1 november 1963.

Op bezoek in de kazerne

Het leven in de kazerne in de jaren zestig is niet meer te vergelijken met vandaag. Onderstaand filmpje geeft je een indruk van het reilen en zeilen toen. Het is nog ingesproken door wijlen Bob Davidse, beter gekend als 'nonkel bob'.

Evolutie
Brand Inno 22 mei 1967

In november 1967 kwam het al tot een reorganisatie van de brandweer. Het beroep van brandweerman werd geprofessionaliseerd.

De inrichting van gebouwen (muren, trappen, plafonds...), het inplannen van nooduitgangen, het inplannen van elektrische leidingen in gebouwen en dergelijke zou voortaan aan bepaalde regels moeten beantwoorden.

Aan het begin van de jaren '70 was België dan ook het land met de strengste en meest vooruitstrevende reglementering voor brandbestrijding en brandpreventie van Europa.

Lees ook ...
Generic placeholder image

De grote stadsbrand in Chicago (Illinois) in 1871. Het hele verhaal op:

The Great Chicago fire

In 1964 ontving het hulpcentrum 900 in totaal 2.826 oproepen. In 1965 bestond het beroepspersoneel uit 34 manschappen. In 1966 steeg de bijdrage van de aangesloten gemeenten naar 20 BF. per inwoner.
De gemeenten Hever en Boortmeerbeek vielen terug onder het beschermd gebied.