logo

Tot slot

Ten allen tijde heeft iedereen in geval van brand mogen en moeten blussen.

blussen op de Grote MarktVan een officiële brandweer is er in de 17e eeuw nog steeds geen sprake. Wel wordt een brandklok geluid door een stadsbediende die deze taak met die van trompetter en torenwachter cumuleert. In een tussenstadium worden brandmeesters aangesteld.

Pas in de 19e eeuw kan van een "korps" worden gesproken, bestaande uit enkele brandweerlui in vaste dienst en een vastgesteld aantal vrijwilligers.

Dit korps groeit in de 19e eeuw door in aantal en in materieel en wordt rond de eeuwwisseling zelfs bewapend, wat kaderde in de militaristische en nationalistische tendensen van de Belle Epoque.

Geüniformeerd was het korps al in 1822 met een lederen stormhoed, een gordelriem en een vest.

In 1839 bestond het korps (toen van de Centrale werkplaats der spoorwegen, maar in stadsdienst) uit 41 manschappen. Het brandspuitlokaal (kazerne), dat eerst gevestigd was aan de Hallen op de Grote Markt (het huidige stadshuis) is verschillende malen van locatie verhuist.

In 1951 werd de voormalige meubelfabriek La Ligna omgevormd tot brandweerkazerne in de Dageraadstraat. Door de jaren heen is deze kazerne uit zijn voegen gebarsten en voldoet niet meer aan de huidige normen.

Nieuwe kazerneIn 2019 wordt de deur van onze trouwe stek in de Dageraadstraat gesloten en zal er aan de Nekkersite een gloednieuwe moderne kazerne in dienst worden genomen. Voor de administratie van de hulpverleningszone Rivierenland wordt een kantoorgebouw met vijf bouwlagen opgetrokken.

Naast het kantoorgebouw verrijst een grote voertuigenhal die volledig vrij overspannen is. Eentje zonder kolommen, zodat we het snel uitrukken niet belemmeren. Er is plek voor 30 grote interventievoertuigen.

In het gebouw is er plek voor een sporthal en een fitnessruimte. Het sportveld is geschrapt. Buiten sporten, kunnen onze manschappen op het oefenterrein of in De Nekker.

Voorts beschikt het korps ook over een oefentoren en verschillende technische ruimtes; waaronder een persluchtlokaal, magazijn in-uit, schrijnwerkerij, garnierderij, een palettenmagazijn en een opslagruimte voor het duikersteam. Voor de stock deelt de brandweer een gebouw met de uitvoeringsdiensten, maar wel met afzonderlijke ruimtes. Er wordt ook een carwash ingericht.

Deze website is niet alleen mijn verdienste, naast het vele opzoekingswerk, wil ik zeker een woord van dank uitbrengen aan de personen die het mij mogelijk maakte om dit verhaal mooi te illustreren met de nodige foto's en teksten.

De volgende personen hebben hiertoe bijgedragen:


  • Mijn vroegere collega's; Cmdt. Jean Cassimon en Adj. Andre Sterckx
  • Willy Van de Vijver en Axel Vaeck, van het stadsarchief
  • Jan Somers
  • Herwig De Lannoy

Ik hoop dat ik met dit verhaal de bezoeker een duidelijker beeld heb kunnen geven hoe het brandweerkorps van Mechelen geëvolueerd is door de jaren heen. De grote veranderingen sinds het ontstaan van het beroepskorps in tegenstelling tot het vrijwilligerskorps in de beginjaren.

Het stedelijk Mechels brandweerkorps heeft sinds haar oprichting altijd een zeer goede reputatie gehad, hopelijk blijft dit in de toekomst ook nog zo ...

1822-2022
Lees ook ...
Generic placeholder image

De grote stadsbrand in Chicago (Illinois) in 1871. Het hele verhaal op:

The Great Chicago fire

Vandaag is het stedelijk brandweerkorps van Mechelen ten gevolge van de brandweerhervorming ingedeeld in de zone Rivierenland samen met 15 vrijwilligerskorpsen. Of dit een verbetering is zal de toekomst moeten uitwijzen. Vroeger was er voldoende personeel, vandaag echter is de bezetting veel kleiner geworden, dit gaat ten koste van de veiligheid van de burger.