logo

Sergeant Joost Cluytens

J.Cluytens ... sinds 1 september 1875 pompier te Mechelen.

Oudgediende Joost Cluytens (Mechelen, geboren op 4 feb. 1855 en ✟ op 4 aug. 1939), was brandweerman en stadsschouwveger. Hij woonde in de Schaalstraat, die bij oudere Mechelaars ook bekend stond als het 'Schouwvegersstraatje'. Hij draagt met fierheid 16 eretekens voor daden van Moed en Zelfopoffering.

Hij stond bij brand en onheil op de hoogste en gevaarlijkste posten en plaatsen, tussen rook en vuur.

Hij volgde zijn vader Petrus Cluytens pompier van 29 oktober 1859 en overleden op 7 juni 1866 in het korps op. Hij trad in dienst als 21 jarige bij het toenmalige korps.
Wie wat van de geschiedenis van ons korps weet, kent ook de 1e sergeant Josse, de gedienstigheid in persoon, steeds stipt als een horloge.

60 jaar dienst in het korps !!!

Dat Cluytens gedurende zijn 60 jaren bij de brandweer, waarvan 58 jaar actief en 2 jaar als Ere-1ste Sergeant, heel wat heeft meegemaakt hoeft geen betoog.

Uit talrijke herinneringen onthouden we de grote brand van 1900 in de meubelfabriek Verheyden in den Bruul, waarbij het zo geweldig vroor dat zijn voeten in zijn botten waren vastgevroren en hij zelf van de muur waartegen hij leunde niet meer weg kon.

Met weemoed dacht hij terug aan de brand rond hetzelfde tijdstip in de Milsenstraat waarbij zijn neef pompier Cluytens op slag gedood werd en vier andere brandweermannen zo erg gekwetst werden dat één van hen een paar dagen later aan zijn verwondingen overleed.

Met fierheid vertelt hij ons echter over de drie mensenlevens die hij redde bij de instorting van het huis Godenne op de Grote Markt.

Hulpvaardigheid

diplomaEen andere vorm hiervan was de bijstand aan personen in nood, zoals bij brand. In de herkenning van daden van moed en zelfopoffering droegen ook de nationale overheid en met name de koning hun steentje bij.

Met veel bravoure kenden zij ronkende eretitels toe en deelden zij op bijzondere plechtigheden eretekens uit, vergezeld van fraaie diploma's. Ook Mechelaar Georges Cluytens kreeg deze onderscheiding.

Dat al deze daden beloond werden alhoewel niet altijd naar verdienste, bewijzen ons de 16 eretekens waarvan een tiental van Eerste, Tweede en Derde klasse voor daden van Moed en Zelfoppering die Cluytens werden toegekend en die hij met fierheid draagt.

In die tijd was dit blijkbaar geen uitzondering; naast Joost Cluytens waren er respectievelijk nog andere trouwgedienden, nl. J.Van den Bergh, fourier in het korps had er 38 jaar dienst opzitten, verder sergeant-secretaris Pol Manck 45 jaar, sergeant J.Cuypers 39 jaar.

Anekdotes
"Josse Cluytens"
Josse Cluytens

 

Erelaureaat van de arbeid

Mechelen (4 februari 1855 ✟ op 4 aug. 1939)
Lees ook ...
Generic placeholder image

De grote stadsbrand in Chicago (Illinois) in 1871. Het hele verhaal op:

The Great Chicago fire

Hij werd geboren te mechelen op 4 februari 1855 en woonde in de Schaalstraat 25. Hij was niet alleen stadsschouwveger, maar ook Sergeant-Majoor bij de brandweer en verkreeg in zijn leven niet minder dan zestien eretekens voor zijn heldendaden.