logo

Hoe ziet de toekomst eruit ?

Allerminst rooskleurig. Sinds de brandweerhervorming op 1 januari 2015 van start ging, is er heel wat veranderd.

Mechelen had sinds 1954 een goed functionerend stedelijk beroepsbrandweerkorps met een goede reputatie. Vandaag maakt het als enige beroepskorps deel uit van de Hulpverleningszone Rivierenland samen met 15 vrijwilligerskorpsen.

kazerneDe afbouw van het brandweerkorps gaat steeds verder. Mechelen had tussen de jaren 1990–2005 nog meer dan 100 beroepsbrandweermannen in dienst, verdeeld in twee compagnies die werkten in een 24 u systeem.

Er was een dagelijkse bezetting van minstens 22 man in de kazerne aanwezig, zodat er voor meerdere incidenten steeds een gepaste uitruk kon vertrekken.

Tegenwoordig gaat deze bezetting soms onder de 13 man en moet men belangrijke interventievoertuigen gewoon buiten dienst zetten omdat er niet genoeg manschappen aanwezig zijn. Dit is gewoon onaanvaardbaar voor een beroepskorps en heeft grote gevolgen voor de burger.

Bij grote of verschillende meldingen op hetzelfde tijdstip is er niet genoeg volk in de kazerne meer aanwezig zodat men een beroep moet doen op naburige vrijwilligerskorpsen zoals Putte, Duffel of Willebroek.

Eén van de pijlers van deze hervorming nl; Snelle Adequate Hulpverlening wordt hier met de voeten getreden want deze hulpposten kunnen nooit zo snel optreden in onze stad aangezien zij een veel langere aanrijtijd hebben en niet altijd beschikbaar zijn, dit gaat ten koste van de veiligheid voor de burger. Er zijn 34 brandweerzones in België, iedere zone werkt op zijn eigen manier en heeft zijn eigen regels en uitrukprocedures, enkel de grote korpsen zoals Antwerpen en Brussel werken op een efficiënte manier, voor de rest is het dikwijls improviseren.

Conclusie

De brandweerhervorming is een complete mislukking, men heeft niet de moed gehad om alles op één lijn recht te trekken. De samenwerking tussen beroeps en vrijwillge brandweermannen zal altijd een dispuut vormen omdat er veel te veel ongelijkheden zijn. Een vrijwillige brandweerman wordt trouwens veel beter verloond wanneer hij opgeroepen wordt voor een interventie dan een beroeps ! Veel buitenstaanders denken nog altijd dat een brandweervrijwilliger gratis werkt niets is minder waar.

Brandweer Mechelen zal in de toekomst nog verder afgebouwd worden en zal op termijn een gemengd korps worden dat zal bestaan uit een minimum van beroepskrachten aangevuld met vrijwilligers. Of men die zal vinden is nog af te wachten. Met veel weemoed denk ik terug aan de jaren '80, '90, '2000, toen ons korps nog volop in expansie was, vandaag is dit niet meer het geval, voor mij onbegrijpelijk.

1954 - 1984
Nieuwe kazerne

Na bijna 70 jaar onze vaste stek te hebben gehad in de Dageraadstraat, verhuist het brandweerkorps van Mechelen in 2019 naar een site aan de Nekker, waar een gloednieuw modern complex wordt in gebruik genomen.

Lees ook ...
Generic placeholder image

De grote stadsbrand in Chicago (Illinois) in 1871. Het hele verhaal op:

The Great Chicago fire

Vandaag maakt het brandweerkorps van Mechelen deel uit van de hulpverleningszone Rivierenland.
De tijd dat Mechelen nog een stedelijk brandweerkorps was is voorbij, de brandweerhervorming is hier de aanleiding van.