logo

De dienst '900'

Waar vlammen zijn, verschijnt ook “de ziekenwagen” zoals de brandweerlui hem lange tijd noemen want misschien zijn er gewonden of erger. “De ziekenwagen” bestaat ook al in de jaren vijftig maar rukt alleen uit na een telefoontje op het gewone telefoonnummer van de brandweer.

900 dienstVanaf 1963 heeft de brandweer een echt oproepnummer (de beroemde 900, die tot 1982 in dienst was) en zit er permanent een brandweerman aan de telefoon waar een taperecorder alle oproepen registreert die ook nog met de hand in een register opgeschreven worden.

De dienst 900 wordt een begrip en rukt uit bij soms komische situaties (o.a. iemand die geklemd zit in een wc bril) maar meestal is de situatie niet erg humoristisch. De eerste interventie van ex collega Marcel Gellaerts met de 900 eindigt met een geboorte in de auto en dat is het denkt hij. Vergissing want er volgt een minuut later nog een tweede geboorte.

Een 900 team haalt op zeker ogenblik een vrouw in hoge barensnood op, stapt met haar in de lift en op het moment dat de lift op het gelijkvloers arriveert, komt ook het kind ter wereld.

De brandweermannen krijgen daarom een elementaire cursus vroedvrouw om voorbereid te zijn op zo’n situaties. Op het einde de jaren zestig begin jaren zeventig beleven de mannen van de 900 de ene na de andere verschrikking.

De auto wordt de koning van de weg, verkeerscontroles en aangepaste wegen staan nog in de kinderschoenen. De Mechelse brandweer komt daarenboven niet alleen ter plaatse in de stad zelf maar ook in de randgemeenten.

de mannen van de ziekenwagenAlleen al in de stad vallen er jaarlijks vijftien à zestien doden en worden tientallen mensen zwaar geblesseerd van wie er verscheidene korte tijd later overlijden.

Het is zwaar werk om (dodelijk) en zwaar gekwetste slachtoffers uit soms hallucinante ongevallen te bevrijden. De 900 komt ook ter plaatse bij ongevallen die zuiver zelfmoord zijn of bij treinsuïcides.

Er is bij sommige brandweermannen een grens aan de gruwelijke verwondingen die ze zien, aan de afgerukte armen en benen, aan de uiteengebarsten lichamen, aan de onthoofde slachtoffers.

Brandweermannen worden dikwijls na een paar jaar bij de dienst 900 vervangen en doen terug de andere taken. De dienst 900 is ook aanwezig wanneer er een beroep wordt gedaan op het duikersteam dat de gemeenteraad in 1973 opricht.

De brandweermannen die er deel van uitmaken moeten stalen zenuwen bezitten om in het haast ondoorzichtige water van de Dijle of de Vaart op zoek te gaan naar slachtoffers van een auto die te water geraakt of om te reageren op een oproep die een in ontbinding zijnde lichaam signaleert.

In de jaren '60-'70, waren er zelfs drie ziekenwagens in dienst in ons korps. Ze werden ter beschikking gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. In 1969 bedroeg het aantal oproepen 6.121, dit betekende meer dan het dubbele op 5 jaar tijd.

1954 - 1984
Nostalgie ...

In 2005 voerde de firma KPMG een audit uit in het korps met als doel efficiënter te werken, de echte reden was te besparen op bepaalde diensten.

Het gevolg liet zich meteen voelen, toen in 2006 toen burgemeester Bart Somers besliste om de ziekenwagendienst na meer dan 50 jaar trouwe dienst gewoon af te schaffen.

Hij vond dit geen taak voor de brandweer. Terwijl er nog verschillende nieuwe kandidaat-brandweermannen hun brevet van ambulancier moesten behalen, wist men dat deze mensen nooit met de ziekenwagen zouden rijden.

De echte reden was gewoon een besparingsmaatregel. Er zouden er nog vele andere volgen.

Lees ook ...
Generic placeholder image

De grote stadsbrand in Chicago (Illinois) in 1871. Het hele verhaal op:

The Great Chicago fire

Tot de jaren '90 reed er bij elke brandinterventie standaard een ziekenwagen mee.

Dit was om onze eigen mensen te beschermen en eventueel te verzorgen bij ongelukken.