logo

Woord vooraf

wapenschildMechelen: woensdag, 22 september 2021

Goedemiddag beste bezoeker, leuk dat je een bezoek brengt aan mijn site.

In 2022 zal het Mechels brandweerkorps 200 jaar bestaan. Via deze site, kom je meer te weten over het ontstaan en de geschiedenis van dit verdienstelijk korps.

Op de volgende pagina's moge blijken hoe de strijd tegen het brandgevaar en het vuur in de loop der eeuwen gestadig vordering heeft gemaakt; hoe men door de toepassing van steeds modernere technieken heeft geprobeerd de Mechelse bevolking voor dit soort rampen te vrijwaren.

Vele Mechelaars kennen de ...

De beroemdheid van ons pompierskorps dat in het Mechelse geprezen werd om zijn onverwoestbare inzet en doortastendheid.
Mechelen is altijd gekend als de stad van de maneblussers. Het pompierskors stond dan hoog in aanzien bij de Mechelse bevolking.

Tussen de twee wereldoorlogen hadden er in de binnenstad regelmatig grote evenementen plaats waar het korps met manschappen en materiaal aan deelnamen.

De grootste uitdaging viel in de vooravond van 29 augustus 1972 toen een gedeelte van het dak en de Schellekenstoren in vlammen opgingen.

Vele Mechelaars hielpen mee om alle waardevolle schilderiijen uit de kathedraal te redden van het vuur.

Prille begin

In Mechelen werden zoals elders mensen van goede wil gevonden die bereid waren hun medeburgers te helpen bij brandrampen. Vooral de stadsmeesters waren verplicht om hieraan mee te werken.

Locaties

In de 18e en 19 eeuw was de kazerne gelegen in de Bauwenstoren (nu het huidige stadhuis), tijdens de Tweede Wereldoorlog verhuisde men verschillende malen naar een andere plaats.

Bevelhebbers

In onze archieven vond ik terug dat men op 25 februari 1822 is overgegaan tot de oprichting van een pompierskorps, de naam van de eerste bevelhebber is niet meteen bekend. Dit korps heeft bestaan tot in 1859.

Familie Noëz

Is eigenlijk de oudste Mechelse pompiersfamilie, want zolang de pompiers in Mechelen bestaan, hebben ze een Noëz onder hun leden geteld. Tot 1979 was er onafgebroken een Noëz lid van het Mechels pompierskorps.

Burgerwacht muziekkorps
Burgerwacht

Tijdens de semptemberdagen van 1830 (de Hollandse bezetting) werd een burgerwacht opgericht en bij wet van 31 december 1831 geofficialiseerd. Omdat het jonge België nog niet over een georganiseerd leger beschikte, werden in de meeste steden gewapende korpsen opgericht om 'orangistische opstootjes' de kop in te drukken of een terugkeer van het Hollands leger af te slaan.

gewapend korps op de binnenkoer van het stadhuis
Gewapend korps

Tijdens de gemeentraad van 14 december 1888 werd het brandweerkorps nogmaals hervormd en het gewapend korps werd gesticht.
Het kader werd uitgebreid en telde 72 leden met als staf: een kapitein-bevelhebber, een luitenant, een luitenant-geneesheer, twee onderluitenants en enkele sergeanten en brigadiers.

Malines
Hoe brandalarm gegeven werd

Zodra de torenwachter, die steeds op uitkijk stond een brand bemerkte, moest hij aan de 4 hoeken van de toren “brand” blazen. Viel dit voor overdag, dan stak hij ook een rode vlag uit in de richting van de brand.

korps in 1949
Het korps vanaf 1954

Tot 1954 bestaat de brandweer van Mechelen deels uit beroepspompiers en deels uitvrijwilligers. De beroepsbrandweermannen zijn officieel nog lid van “het gewapend korps dat in 1894 werd opgericht”.

Lees ook ...
Generic placeholder image

De grote stadsbrand in Chicago (Illinois) in 1871. Het hele verhaal op:

The Great Chicago fire

Vóór de Tweede Wereldoorlog waren de pompiers allemaal vrijwilligers van wie alleen de uitrusting door de stad werd betaald.
Pas in 1859 kwam hier verandering in nadat er een reorganisatie doorgevoerd werd. In 1949 werd de basis gelegd van het beroepskorps.