De locaties van het brandweerkorps

spuitoefening op de Grote MarktSinds de oprichting van het korps in 1822 was de eerste locatie van de kazerne steeds gelegen in de Lakenhalle - Bauwenstoren.

De Bauwenstoren stond op de hoek Hallestraat - Reuzenstraat en werd afgebroken in 1968.

De volgende locatie werd de Minderbroedersgang. De kerk werd militair hooimagazijn, stadsmagazijn en later brandweerkazerne.

Tijdens de gemeenteraad van 28 maart 1937 werd er gesproken over het herinrichten van het bestendig korps.

De huidige pompierskazerne zou ontruimd worden en alles verhuist naar een deel van de oude cavaleriekazerne aan het Berthoudersplein, waar de alias het "Groot Kwartier" of Berthouderskazerne), vanaf dan dienst deed als opslagplaats voor de brandweer.

In 1951 verhuisde men dan naar de Dageraadstraat waar de oude meubelfabriek "La Ligna" dienst deed als stadsmagazijn. In het begin werden alle stadsdiensten hier ondergebracht.

Maar in 1980 werden de NOVA gebouwen op de Grote Nieuwendijk ingenomen door de stadsdiensten waardoor de brandweer alleen overbleef. Op 12 juni 1982 werd de kazerne volledig vernieuwd en voorzien van de voor die tijd alle nodig confort.

Onze kazerne is door de jaren heen uit zijn voegen gebarsten en voldoet niet meer aan de hedendaagse verwachtingen van een modern beroepskorps. Er is een nijpend plaatsgebrek.

Ondertussen wordt een studie gedaan om de mogelijkheid te onderzoeken voor het bouwen van een nieuwe kazerne.