16e - 18e eeuw

Tegen het eind van de middeleeuwen kwamen de mensen er hoe langer hoe meer toe hun lot in eigen handen te nemen. De groeiende aandacht voor het aardse bestaan uitte zich in een belangstelling voor allerlei technische zaken. Levensomstandigheden konden worden veranderd, het onbereikbare bleek mogelijk.

Sinds de 16e eeuw verbeterde de bouwwijze in de grote steden zienderogen. Bij het ingaan van de 17e eeuw bestonden er in praktisch alle steden van Midden-Europa brandverordeningen. In veel plaatsen had men een verplichte brandweer in de vorm van blusgilden of korpsen die meestal uit handwerklieden waren gerecruteerd, bij het eerste alarm rukte men uit.

De brand van Londen

brand van LondenHoe onvoldoende men desondanks was uitgerust, werd op vernietigende wijze aangetoond door de brand van 'Londen in 1666'. Eenmaal uitgebroken vond het vuur overvloedig voedsel in de houten gebouwen en pakhuizen in het havengebied. Wat er aan blusmateriaal voorhanden was, was beslist ontoereikend en verkeerde bovenden in slechte staat. Ook de wateraanvoer haperde, behalve het rivierwater aan de Theems was er niets anders voorhanden.

Als enige mogelijkheid bleef het het aanleggen van brandgangen door middel van het slopen van huizen over. Met het afbreken werd evenwel zo dicht bij de brandhaard begonnen. Het duurde vijf dagen voordat de vuurzee eindelijk tot staan kon worden gebracht. Twee vierkante kilometer waren volledig verwoest en 13200 huizen in de as gelegd.

Onder de indruk van deze catastrofale brand sloot een groep zakenmensen zich aaneen in een 'Friendly society', met het doel in het vervolg de brandschade gezamelijk te dragen en de getroffen leden schadeloos te stellen. Zo werd het idee van de verzekering geboren.

Verzekeringsbrandweer

De verzekeringsmaatschappijen begrepen snel dat het een voordelige zaak zou zijn omeigen blusploegen in dienst te hebben, die de schade aan de verzekerde gebouwen zo klein mogelijk moesten houden. Zodra een huis tegen brand was verzekerd, bracht de maatschappij, goed zichtbaar haar vignet aan. In geval van brand controleerden de uitgerukte brigades eerst aan de hand van dit vignet, of het huis bij hun maatschappij was verzekerd.

Zo niet dan trok de blusploeg zich onverichterzake terug.