Brandweermuseum

auditoriumDe stedelijke brandweerdienst van Mechelen bestaat al meer dan 200 jaar. In het korps bestaat een traditie om een band te behouden met de grondleggers ervan.

Zo zijn we er door de jaren heen in geslaagd een brandweermuseum uit te bouwen met één van de grootste collecties klein brandweermateriaal van het land.

Grote tuigen, zoals wagens, kunnen we jammer genoeg niet uitstallen, maar het museum met zijn talrijke uniformen, helmen, postzegels, brandbestrijdingsmiddelen, communicatiemateriaal e.d barst letterlijk uit zijn voegen.

In alle hoeken en kanten van de kazerne worden de stille getuigen van een rijke geschiedenis tentoongesteld. Het is ontstaan in 1982. Na de wet van 1963 (reorganisatie van de brandweer), deden heel wat korpsen hun oud materiaal weg.

Ons museum bevat vele waardevolle stukken, daarom is het enkel toegankelijk tijdens opendeurdagen of op speciaal verzoek. Let wel !, deze aanvraag moet je schriftelijk stellen t.a.v het College van Burgemeester en Schepenen te Mechelen.

De families Noëz - Cluytens en De Coster

eretekensIn de 19 en 20 eeuw, waren alle brandweerlieden in Mechelen schouwegers of schaliedekkers.

In de stad waren drie families nl De Coster, Cluytens en Noëz steeds nauw verbonden met de brandweer.

Jacques De Coster was sedert 1902 in dienst bij het brandweerkorps en was commandant tot 1938.

De familie Noëz kwam 152 jaar ononderbroken voor in het korps.

De familie Cluytens was ook een rasechte pompiersfamilie.

Lees meer hierover....

Waardevolle stukken

Ons museum bevat veel meer stukken, op de volgende pagina krijgt u een overzicht van de meest belangrijke. Waaronder een springzeil, uniformen, allerlei apparatuur voor eerste hulpbieding en nog veel meer...

Uniformen, collectie helmen, kopelstukken, apparatuur enz. Bekijk de Slideshow ....

[ Lees verder ... ]

Helaas is ons museum enkel toegankelijk tijdens de opendeurdagen of op aanvraag via het stadsbestuur. De mogelijkheid wordt nog steeds onderzocht om het toch enkele dagen per maand open te stellen voor bezoekers. Indien hier verandering in komt, kan je dit lezen op onze website : www.stadmechelen.be/brandweer