Een kijk in het museum

Het was niet evident om nog beeldmateriaal terug te vinden uit de 19 en 20 eeuw. Vele belangrijke zaken zijn door de jaren heen verloren gegaan, toch heb ik nog unieke beelden teruggevonden die de nostalgie van deze tijd weergeven.

Aangezien het aanbod beperkt is, heb ik toch de belangrijkste foto's samengebundeld in een reportage.

Na veel opzoekwerk in het stadsarchief ben ik er toch in geslaagd om een collectie samen te stellen.

 

 • perslucht
 • autoladder
 • zuurstof
 • kleine blusmiddelen
 • pompwagen 1875
 • handpomp
 • eerste kepie
 • eerste tankwagen
 • spuitstukken
 • ontsmettingsapparatuur
 • uniformen
 • springzeil
 • museum
 • eerste ladder
 • helmen

Een woord van dank, is zeker gepast ter attentie van Mevrouw Andrea Noëz en Rembert Noëz voor het bezorgen van unieke foto's en informatie.