De werking en evolutie van het korps na 1949

Door gebrek aan uitrusting voor de vrijwilligers was het onmogelijk deze te laten te oefenen.

Dat jaar werden 1850 m persslangen van Ø 70 en 45 mm gekocht. er werd een overeenkomst gemaakt voor brandweerhulp met de gemeenten :

Bonheiden, Rijmenam, Hever, Heffen, Hombeek, Keerbergen, Leest, Walem, Weerde en Zemst mits betaling van een jaarlijkse bedrag van 2,5 frank per inwoner en 1000 frank per oproeping.

Waarom opteerde de stad Mechelen voor een beroepskorps.

1952Na de tweede wereldoorlog is in het kader van de wederopbouw het "Marchallplan" uitgevoerd. Amerika deed investeringen in Europa.

Mechelen kende omstreeks 1950 een economische malaise en een groeiende werkoosheid.

Om deze te overwinnen startte, onder impuls van burgemeester A.Spinoy, een economische vernieuwingspolitiek, nog voor die elders in het land werd aangevat.

Door de aanleg van de industrieterreinen Mechelen-Zuid in 1950 en Mechelen-Noord in 1961 en door het verlenen van fiscale voordelen werden grote buitenlandse bedrijven aangetrokken.

Twee daarvan waren Dupont de Nemours en Proctor & Gamble. Nu, één van de redenen waaraan moest voldaan worden om deze fabrieken in Mechelen in te planten was dat de stad over een brandweerdienst met beroepspersoneel moest beschikken.

Evolutie

In 1949 bezit de stad Mechelen een "gemengd brandweerkorps", een bestendige kern van 19 beroeps en 34 vrijwilligers.

Door gebrek aan uitrusting voor de vrijwilligers was het onmogelijk deze te laten te oefenen. Dat jaar werden 1850 m persslangen van Ø 70 en 45 mm gekocht. er werd een overeenkomst gemaakt voor brandweerhulp met de gemeenten : Bonheiden, Rijmenam, Hever, Heffen, Hombeek, Keerbergen, Leest, Walem, Weerde en Zemst mits betaling van een jaarlijkse bedrag van 2,5 frank per inwoner en 1000 frank per oproeping.

1950

Wordt de automatische brandweerladder van 30 m, type Metz op onderstel Ford aangekocht. Ze betekende in die tijd een degelijke vooruitgang in de uitrusting van de brandweer. Tevens trad op 15 november Cdt.Thues in dienst als bevelhebber ter vervanging van Cdt. De Coster Emiel.

1951

Wordt een nieuwe belangrijke materieeluitgave voorzien : een zware autopomp Ford-Landuyt met Barton Marsch hoge en lagedrukpomp, een autovoertuig Jeep, een ziekenwagen Renault, en divers klein materieel.

1952

Wordt opnieuw klein materieel aangekocht. De oude autopomp Delhaye, aangekocht voor de oorlog wordt buiten dienst gesteld en ontmanteld. Het beroepspersoneel wordt gesplitst in twee compagnies van elk 1 officier en 10 manschappen die om beurten de dienst verzekeren. Men presteerde meer dan 80 uur per week en het is wel te verstaan dat de verloven werden geteld met de"druppelteller"

1953

Wordt de uitrusting verder vervolledigd : een autopomp Ford-Landuyt met hoge en lagedrukpomp, een rubberboot, diverse kelderpompen en klein materieel. De overeenkomst met de aangesloten gemeenten wordt uitgebreid met Sint-Kat-Waver, OL-Vrouw-Waver en Boortmeerbeek.

1954

Wordt in de gemeenteraad van 29 april besloten het bestaande gewapende brandweerkorps te ontbinden en te vervangen door een gemengd ongewapend korps. In feite was het een administratieve regeling van een reeds lang bestaande toestand. De geweren en sabels waren reeds lang vervangen door straalpijpen en slangen. Het beroepspersoneel wordt uitgebreid tot 23 man. De vroegere vrijwilligers werden ondertussen gedeeltelijk opgenomen in het beroepskader, de anderen werden vervangen door 40 stadswerklieden.

1955

Werd geen nieuw materiaal aangekocht.

1956

Werd bij KB van 2/8/1956 beslist goedkeuring te verlenen aan de opheffing van het gewapende brandweerkorps. Ingevolge beslissing van de gemeenteraad van 15/12/1955 werd het beroepskorps uitgebreid tot 29 man. Het Ministerie van Volksgezondheid stelde een ziekenwagen, merk Dodge ter beschikking, speciaal ingericht voor het vervoer van patiënten met poliomelitis (kinderverlamming).

1957

Wordt de radiotelefonie ingevoerd : één vaste post op de kazerne en drie mobiele posten in de autopompen en ladderwagen, deze betekenen een enorme vooruitgang voor de mogelijke hulpbiedingen.

1958

Wordt wegens het grote nut van radiouitrusting deze verder uitgebreid. De gemeenten Hever en Boortmeerbeek behoren niet meer bij de aangesloten gemeenten. De anderen betalen nu reeds 6 frank per inwoner per jaar.

1959

Wordt het materieel vervolledigd met één draagbare motorpomp Landuyt, één stel snijbranders, één reanimatietoestel en 500 m persslangen Ø 45 m. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt één vrachtwagen van 3 ton ter beschikking. Hij wordt in eigen beheer omgevormd tot tankwagen.

1960-1961

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt een ziekenwagen Volksagen ter beschikking en de dienst 900 wordt stillaan georganiseerd. Vanaf 1/1/1961 wordt de bijdrage per inwoner van de aangesloten gemeenten van 6 op 10 frank gebracht.

1962-1963

Wordt begonnen met de organisatie van de dienst 900. De definitieve ingebruikname van het hulpcentrum 900 Mechelen, zone 015 en 016, gebeurt op 1/11/1963 De beroepsdienst bestaat dan uit 32 manschappen.

1964

Wordt de radio-uitrusting vervolledigd en ontvangt het hulpcentrum 900 in totaal 2.826 oproepen.

1965

Wordt nog materieel aangekocht met staatstoelage : één draagbare motorpomp Landuyt, één kelderledigingspomp, 1500 m persslangen Ø 70 en 45 mm en één stel hydraulische vijzels (Porto Power). Het beroepspersoneel omvat dan 34 man.

1966

Wordt volgend nieuw materieel aangekocht : twee schijnwerpers mitralux, drie lichtgroepen 3000 en 2000 Watt, drie draagbare radioposten. De bijdrage van de aangesloten gemeenten wordt verdubbeld tot 20 frank per inwoner per jaar en de gemeenten Hever en Boortmeerbeek vallen terug onder het beschermd gebied.

1967

Overlijdt Cdt. J.Thues op 21/5. Gedurende 17 jaar bouwde hij aan de Mechelse brandweer In deze na-oorlogse periode werd al het materieel vernieuwd en aangepast aan de behoeften van een moderne samenleving. Met een stevige kern van beroepspersoneel organiseerde hij een brandbestrijding in de regio Mechelen, met zijn volledige inzet hiervoor en de totale medewerking van al zijn manschappen. Hij legde de grondslag van de Mechelse beroepsbrandweerdienst.

1968

Diende rekening gehouden met de reorganisatie van de brandweerdiensten. Het KB van 8/11/1967 trad in werking. De gemeenten Zemst en Hofstade behoorden niet meer tot onze brandweergroep en de bijdragen van de aangesloten gemeenten werden per provincie geregeld. Cdt. Georges Hendrickx trad op 1/6/1968 in dienst als opvolger van Cdt.Thues. In totaal steeg het personeel tot 39 man en de brandweerdienst van Mechelen werd als Y centrum aangeduid.

1969

Worden 1500 m persslangen van 70 mm aangekocht als vervanging van ouder materieel, een tweede ziekenwagen Volkswagen wordt ter beschikking gesteld door het Ministerie van Volksgezondheid. Het aantal oproepen op de centrale 900 bedraagt 6.121, hetzij een verdubbeling op 5 jaar tijd.

1970

Wordt het materieel opnieuw aangevuld ingevolge de geglobaliseerde aankopen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Met 75 % toelage wordt verkregen : één commandowagen Peugeot, 8 isoleermaskers, één rookventilator, twee draagbare Volkswagen pompen en 1 ledigingspomp. De oude hulpwagen Renault wordt vervangen door een nieuwe Citroën. Ingevolge raadsbesluit van 29/1/1970 wordt het personeel opgetrokken van40 naar 45 man.

1971

Wordt opnieuw via het Ministerie materieel geleverd : 1 zware autopomp Bedford, 2 draagbare radiotoestellen en nog klein materieel. Het personeel wordt aangevuld tot 46 man.

1972

Wordt een bosbrandweerwagen Unimog geleverd en worden 1400 m persslangen van 45 mm aangekocht voor de brandveiligheid in de stadsgebouwen. Ingevolge het oprichten van de randfderatie van Vilvoorde wordt er een overeenkomst gemaakt voor de bescherming van de gemeenten Muizen en Hofstade behorend aan Vilvoorde.

1973

Wordt het materieel verder vernieuwd en uitgebreid met één interventiewagen Dodge, één ladderwagen Magirus (30 m), 4000 m persslangen. De vier oude kantelpoorten van de kazerne worden vervangen door automatische, de keuken van de kazerne wordt volledig vernieuwd. Het personeelsbestand wordt opnieuw uitgebreid tot 51 manschappen.

1974

Wordt het materieelprogramma met 75 % toelage verder uitgebreid : één hogedruk-compressor, 2 isoleermaskers, gas-en explosiemeter, draagbare motorpompen en divers klein materieel. In eigen beheer wordt een videotoestel aangekocht. Het personeel wordt opgetrokken tot 53 man. In het centrum 900 worden dat jaar 10.920 oproepen geregistreerd, hetgeen bijna het viervoudige is van 10 jaar geleden, toen het werd ingericht.

1975

Wordt onze dienst zeer zwaar getroffen. Op 29/4/1975 tijdens een reddingsoefening met de helikopter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, verliezen vier collega's het leven. Het zijn : Adj. Maurice Cornelis, en brandweermannen Jean Joostens, Georges Leemans en Louis Pelsmackers; onze overleden makkers laten een blijvende leemte achter in ons korps. Spijts alles moet de dienst voortgezet worden, met 75 % toelage wordt het materieel uitgebreid met : één zware autopomp Dodge Somati, één poederwagen Unimog, één vaste en 10 mobiele radiozenders-ontvangers. De 900 centrale wordt aangevuld met een telex. De oude Metzladder van 1949 wordt verkocht aan de collega's van Puurs. Het personeel wordt uitgebreid tot 58 man. Jean Cassimon treedt in dienst als O/lt.

1976

Wordt het materieel aangevuld met een snel voertuig Dodge-Rosenbauer voor interventies op autosnelwegen. In eigen beheer wordt verworven : één voertuig voor alle terreinen Toyota en één reddingsboot met buitenboordmotor. De commandowagen Willy's van 1951 wordt buiten dienst gesteld. Wij hopen hem later in orde te brengen als museumstuk, de twee autopompen Ford-Landuyt van 1951 en 1953 worden verkocht aan Marie-Thumas voor hun private brandweerdienst. Tijdens de brand van Marie Tumas wordt er 1 autopomp (Bigjob) vernield. Het personeelsbestand wordt op 69 man gebracht.

1977

Worden 2000 m persslangen aangekocht. Ingevolge de fusies van de gemeenten worden Hofstade, Weerde en Zemst vanaf heden door de brandweer van Vilvoorde beschermd.

1978

Wordt de bootwagen en vier mobiele radioposten aangekocht. In eigen beheer worden de voertuigen uitgerust met elektronische sirenes. Een nieuwe materieelwagen Citroën vervangt de buiten dienst gestelde. Het personeel wordt opgevoerd tot 84 man. O/Lt Jean Cassimon wordt bevorderd tot Kapiteinin vervanging van Kpt. Coddè die op rust gesteld wordt.

1979

Wordt een tankwagen van 8000 liter geleverd. Met eigen middelen wordt divers klein materieel aangekocht. de oude tankwagen Ford wordt overgemaakt aan de kruidtuin. Het personeel wordt uitgebreid tot 94 man. Het hulpcentrum 900 Mecheen registreerde dit jaar 13.979 oproepen, bijna vijfmaal meer dan 15 jaar geleden.

1980

Wordt geen materieel aangekocht. Met eigen middelen wordt voor 750.000 frank divers klein materieel gekocht. Het personeel gaat naar 96 man. Op 1/11/1980 worden de verbouwingswerken in de kazerne aangevat. Een lange droom wordt werkelijkheid, de te enge behuizing zal eindelijk een oplossing krijgen.

1981

Wordt opnieuw divers klein materieel gekocht met eigen middelen. Het Ministerie levert ons een lichte autopomp, 10 persluchtmaskers en 2 motorledigingspompen. Het personeel omvat 94 man De verbouwingswerken maakten van gans de kazerne een enorme bouwwerf. Op 3/3/1981 werd de nieuwe telefooncentrale 900 in gebruik genomen ter vervanging van de voorgaande, na 18 jaar dienst.

1982

Op 12 juni werd de vernieuwde kazerne officieel in gebruik genomen, in aanwezgheid van A.Kinsbergen, gouverneur van de provincie Antwerpen en het college van Burgemeester en Schepenen. 60 miljoen frank heeft deze vernieuwing gekost. Deze moet gezien worden als een uiting van dank aan alle brandweermannen voor de taken die zij vervullen.

1994

Op 1 juni gaat Cdt. George Hendrickx met pensioen. Na een loopbaan van 25 jaar als bevelhebber van ons korps, is dit verder gegroeid tot 89 manschappen en heeft dit een goede reputatie verworven.
Hij wordt opgevolgd door Kpt. Jean Cassimon die op zijn beurt op 1 juli officïeel bevordert wordt tot Kpt. Cdt van de Mechelse brandweer.

1997

Op 17 juli bracht staatssecretaris voor Veiligheid Jan Peeters een bezoek aan onze kazerne. Een bezoek van de "grote baas" houdt meestal ook een geschenk in. Dat was toen niet anders, toen de Minister de sleutels van 2 nieuwe halfzware autopompen Mercedes aan Cdt. Cassimon overhandigde. De nieuwe pompwagens vervangen twee oude exemplaren die begin jaren '70 voor de eerste maal in gebruik werden genomen. Hiermee is een bedrag gemoeid van 10,4 miljoen frank. De wagens zijn compacter, dus veel handiger om door de smalle straatjes van de binnenstad te rijden, en zijn ook uitgerust met lichtmasten die volledig onafhankelijk voor de nodige bijkomende verlichting kunnen zorgen.

1999

Op 1/ 3/1999 wordt ons korps opnieuw in rouw gedompeld. Tijdens een duikoefening in het Rijksdomein Hofstade, komt brandweerman Paul Govaerts om het leven. Collega's haalden het levenloze lichaam van Paul uit het water en probeerden hem met de moed der wanhoop te reanimeren, maar ze konden hem niet meer redden. Paul Govaerts overleed dag op dag drie jaar nadat hij op 1 maart 1996 tot ons korps toetrad. De verslagenheid onder de collega's was groot. Paul was een goede makker en teamgenoot.

2004

Op 1/5/2004 ging Cdt. Jean Cassimon met pensioen, zijn opvolger is momenteel nog niet gekend. Ondertussen wordt het korps geleid door waarnemend bevelhebber Kpt. Philippe Maudens. In de loop van de maand september werd onze nieuwe hoogtewerker in dienst gesteld, deze moest de elevator vervangen die sinds 1982 in dienst was. Het voertuig werd geleverd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het betreft een MAN 19.285 LC Magirus-Snorkel met een bereik van 27 m.

2005

Sinds februari kunnen wij 2 nieuwe voertuigen aan ons wagenpark toevoegen. Door het Ministerie werd ons een nieuwe containerwagen Mercedes Actros 6x4 met multilift en l aadkraan geleverd. Ook kunnen wij nu beschikken over een multifunctioneel voertuig Unimog Mercedes, dit voertuig heeft vijf verschillende functies nl, een laadkraan, kipbak, hydraulische pompaansluiting ( vlottende pomp, systeem Kuiken met een debiet van 5000 l/min, een winch en een zout-pekelinstallatie. Deze wagen kan ingezet worden op zeer zwaar terrein. In de maand september kwamen er nog 2 preventievoertuigen bij nl, VW Caddy 1900 DTI.

2006

Na meer dan 50 jaar wordt door het stadsbestuur onze ziekenwagendienst afgeschaft. Als argument geeft men op dat dit geen taak is voor de brandweer, terwijl de echte reden gewoon besparen is, ook het personeelsbestand wordt afgebouwd.

Onze nieuwe commandowagen werd begin dit jaar geleverd en gaat de Toyota Landcruiser vervangen. Het betreft een Mercedes G klasse met een 270 CDI motor, dit voertuig kan ook op moeilijk bereidbaar terrein ingezet worden.

2007

In de maand september werd in eigen beheer een container voor groot watertransport aangekocht, voor het vervoer van slangen van Ø 150 mm, voorzien van een automatisch oprolsysteem. Verder werd er nog divers klein materieel aangekocht waaronder : Vetter rioolafsluiters, nieuwe motorkettingzagen, 3 Fox motorpompen.

2008

Een nieuwe monovolumewagen, die zal ingezet worden als 2e commandowagen zal in de loop van het voorjaar geleverd worden, verder staat een nieuwe materieelwagen op het verlanglijstje. In de loop van de maand september zal onze nieuwe industriële autopomp geleverd worden.

2009

Werd de nieuwe tankwagen Mercedes Actrosvan 12.000 l geleverd, eveneens een lichte vrachtwagen van 5 ton.

2010

Een nieuwe halfzware autopomp zal de Mercedes autopomp 1 vervangen. Bijkomend werd nog een deel klein materiaal geleverd waaronder persslangen, afdichtingsmateriaal, e.d.

2011

Allerlei klein materiaal wordt aangekocht waaronder; pompen, een stapelrek in de nieuwe garage, afdichtingssets, slangen van 200 mm.

In de nieuwe garage wordt een stapelrek geplaatst voor het logistiek materieel en een tweede halfzware autopomp is in bestelling.