Evolutie en geschiedenis van het brandweerkorps

De afbouw van het brandweerkorps

De brandweer had in het jaar 2001 nog een operationeel kader van 107 brandweermannen met zelfs nog reserve wachten aan huis. Het stadbestuur maakte hier een einde aan.

onrustIn vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 18 december 2001 inzake een reorganisatie bij de brandweer werd het volgende overeengekomen:

  • Doelstelling blijft een beroepskorps
  • Wie met pensioen gaat wordt vervangen
  • Provincie doet risico-analyse doch terreinwerk moet door brandweer gebeuren en er moet rekening worden gehouden met een mogelijke afslanking van het bedieningsgebied.
  • Het personeelseffectief (in 2001 nog 98 brandweermannen) wordt als volgt aangevuld:
    • + 5 met kredieten pagerwacht die afgeschaft wordt vanaf 2003
    • + 2 bijkomende aanwervingen vanaf 2003
    • + eventueel 107 de man
In deze vergadering werd beslist om het pagersysteem en de woonstverplichting af te schaffen. Het probleem van de oproepbaarheid van de laatste man werd aangekaart. Er werden door de afschaffing van de pagers 5 extra mensen aangeworven.

Besliste het college, naar aanleiding van een voorstel van de dienst personeelsbeheer en de brandweer, tot aanpassing van de personeelssformatie en een splitsing van het huidige statuut in een organiek reglement en een administratief statuut. Er werd een externe audit doorgevoerd door de firma KPMG.

Deze voorzag een formele inkrimping van de personeelsformatie mede door het afschaffen van onze ziekenwagendienst, dit na vijftig jaar trouwe dienst. Dit had als direct gevolg dat er 16 brandweermannen minder nodig waren in het korps. In de daarop volgende vergaderingen werd er na de inlevering van het personeel door het stadsbestuur beslist om terug 80.000 euro te investeren in het korps. Er werden toegevingen gedaan om tot een compromis te komen.

In vergadering van het college van 21 december 2005 werd de personeelsbezetting bepaald door de brandweerdienst van Mechelen, dit naar aanleiding van de externe audit. De statuten werden goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 januari 2006. In een schrijven van de overheid van 24 maart 2006 werd een negatief advies uitgebracht door de FOD Binnenlandse Zaken.

In de gemeenteraad van 1 juni 2006 werd het grondreglement aangepast aan de opmerkingen. In een schrijven van 28 juli 2006 werd in een schrijven aan de gouverneur op advies van de FOD Binnenlandse Zaken het grondreglement van de brandweer NIET goedgekeurd. omdat de minimum bezetting niet voldoet aan het KB van 1967.

Door deze studie werd het operationele kader met beroepspersoneel vastgelegd op 85 operationele met een bezetting van gemiddeld 18 man en 1 officier (minimum bezetting is steeds 17 man en 1 officier). In de gemeenteraad van 20 december 2010 werd de laatste versie van het organiek reglement van de brandweer goedgekeurd, maar nog steeds niet door de overheid.

Het korps werkte op dat moment in een 56 uren week, het principe was 24 uur werken, 24 uur thuis, 24 uur werken en 72 uren thuis. Het korps van Mechelen beschermde toen een gebied van ongeveer 115.000 inwoners. De grote risico's zijn de binnenstad, diverse industrieterreinen, 3 Sevesobedrijven en een groot wegen-, spoorweg- en waternet.


Nuttige links
Wist je dat?

Volgens het KB van 1967 en ons organiek reglement moesten we officieel een bezetting hebben van 90 effectieven. We vielen nog officieel terug op het grondreglement van 20 januari 1994 waar nog een aantal staat van 119 effectieven.