Evolutie en geschiedenis van het brandweerkorps

Tot slot

Ten allen tijde heeft iedereen in geval van brand mogen en moeten blussen. Van een officiële brandweer is er in de 17e eeuw nog steeds geen sprake. Wel wordt een brandklok geluid door een stadsbediende die deze taak met die van trompetter en torenwachter cumuleert. In een tussenstadium worden brandmeesters aangesteld, en pas in de 19e eeuw kan van een "korps" worden gesproken, bestaande uit enkele brandweerlui in vaste dienst en een vastgesteld aantal vrijwilligers.

blussen op de Grote MarktDit korps groeit in de 19e eeuw door in aantal en in materieel en wordt rond de eeuwwisseling zelfs bewapend, wat kaderde in de militaristische en nationalistische tendensen van de Belle Epoque.

Geüniformeerd was het korps al in 1822 met een lederen stormhoed, een gordelriem en een vest.

In 1839 bestond het korps (toen van de Centrale werkplaats der spoorwegen, maar in stadsdienst) uit 41 manschappen. Het brandspuitlokaal (kazerne), dat vroeger gevestigd was aan de Grote Markt aan het stadshuis is verschillende malen van locatie verhuist.

In 1951 vestigde men zich in de Dageraadstraat. Door de jaren heen is deze kazerne uit zijn voegen gebarsten en voldoet niet meer aan de huidige normen.

In 2019 zal er aan de Nekkersite een gloednieuwe moderne kazerne in dienst worden genomen.

Deze website is niet alleen mijn verdienste, naast het vele opzoekingswerk, wil ik zeker een woord van dank uitbrengen aan de personen die het mij mogelijk maakte om dit verhaal mooi te illustreren met de nodige foto's en teksten.

De volgende personen hebben hiertoe bijgedragen:


  • Mijn vroegere collega's Cmdt. Jean Cassimon en Adj. Andre Sterckx
  • Willy Van de Vijver van het stadsarchief
  • Jan Somers
  • Herwig De Lannoy

Ik hoop dat ik met dit verhaal de bezoeker een duidelijker beeld heb kunnen geven hoe het brandweerkorps van Mechelen geëvolueerd is door de jaren heen. De grote veranderingen sinds het ontstaan van het beroepskorps in tegenstelling tot het vrijwilligerskorps in de beginjaren.

Het stedelijk Mechels brandweerkorps heeft sinds haar oprichting altijd een zeer goede reputatie gehad, hopelijk blijft dit in de toekomst ook nog zo ...


Nuttige links
Wist je dat?

Vandaag is het stedelijk brandweerkorps van Mechelen ten gevolge van de brandweerhervorming ingedeeld in de zone Rivierenland samen met 15 vrijwilligerskorpsen. Of dit een verbetering is zal de toekomst moeten uitwijzen. Vroeger was er voldoende personeel, vandaag echter is de bezetting veel kleiner geworden, dit gaat ten koste van de veiligheid van de burger.