Evolutie en geschiedenis van het brandweerkorps

Het verhaal van de 'Maneblussers'

brand van de torenVolgens geschiedschrijvers gebeurde het in de nacht van 27 op 28 januari 1687. Die nacht was het volle maan en hing er lage bewolking. Een man die uit een kroeg stapte dacht dat de toren in brand stond en sloeg onmiddellijk alarm.

Uit hun slaap opgeschrikte buren trokken hun vensters open en konden alleen hetzelfde vaststellen. In allerijl trok de burgemeester twee verschillende kousen aan, een gele en een rode.

Dit zouden later de kleuren van de stad worden. In een mum van tijd stond de hele stad in rep en roer en werd de noodklok geluid. Het stadsbestuur, de burgemeester op kop, snelde naar de plaats van het onheil en begon in ijltempo de blussingswerken te organiseren.

Langs de torentrap gingen emmers water als een ketting van hand tot hand, maar nog voor de top werd bereikt, schoof de maan door de nevel en moesten de moedige Mechelaars toegeven, dat ze slechts de rossige nevelgloed van de maan hadden gezien. Het maanlicht scheen immers door de ramen van de kathedraal en de lage bewolking stond ter hoogte van de klokkenramen in de Sint-Romboutstoren, waardoor de indruk ontstond dat er rook uit de toren kwam.

De brandweerman die de ladder beklimt is mijn ex collega Sgt. Kamiel Selleslach.

Een roep die zich spoedig via toegesnelde burgers over heel de stad verspreidde. De Mechelaars, hierdoor uit hun slaap opgeschrikt, zagen inderdaad door ramen en vensters, in de verte hun toren in een rode vuurzee. In een minimum van tijd was iedereen ter plekke. Al het mogelijke blusmateriaal werd aangesleept.

Maar vooraleer de hoogste torenverdieping bereikt was, kwam de maan van achter de nevelflarden te voorschijn en merkten de Mechelaars eigenlijk te laat dat ze eigenlijk de maan hadden willen blussen en dat zij door die drinkebroer flink waren beet genomen.

Het verhaal werd onmiddellijk in geuren en kleuren verder verteld en heel Vlaanderen en de andere Noordelijke Provincies lachtte zich een bult.

Het ging zelfs zo ver dat de Mechelaars door de Antwerpenaars voor de rechtbank van Geel gedaagd werden. Tientallen spotschriften verschenen i.v.m de geschiedenis van de Maanblusserij, maar de Mechelaars waren en zijn er niet kwaad om.

Ze vinden dat ze bewezen hebben van hun toren te houden: ze hebben hem zelfs willen blussen zonder brand..... En bovendien ze zijn niet de enige "maanblussers" of "maneblussers" in 't Belgenland de Tienenaars trachtten hetzelfde te doen in 1722 en de Diestenaars waren nog straffer, die hebben in 1728 zelfs de zon willen blussen.

En toen op een avond in Peer een dichte zwerm muggen voorbij hun toren zweefden waren deze al even snel ter plaatse met ladders en emmers om ook hun toren te blussen.

29 augustus 1972 !!!

Brand SchellekenstorenIn die nacht brandde de toren wel letterlijk. Er werden toen dakwerken uitgevoerd aan de Sint Romboutstoren en om één of andere reden is er toen brand uitgebroken.

De Mechelse brandweer stond toen voor een heel moeilijke taak, want de autoladder van 30 m kon de torenspits niet bereiken.

De collega's van Antwerpen en Brussel zijn toen ter hulp gekomen. Honderden Mechelaars vormden een heuse mensenketting om al de waardevolle schilderijen naar buiten te brengen en merkwaardig genoeg zijn ze later allemaal terug in de kathedraal geplaatst.

Lees verder ...

Anekdotes
Legende

Maneblusser is een populaire bijnaam voor een inwoner van Mechelen. Ook in andere steden komt deze naam terug als spotnaam voor de inwoners, maar de associatie met Mechelen wordt het meest gemaakt.

Hoewel ze probeerden de zaak stil te houden, konden de Mechelaars niet verhinderen dat er zelfs over de landsgrenzen hartelijk om werd gelachen.

 

Vooral de rivalen uit Brussel schimpten erop los. De Mechelaars probeerden terug te slaan door hen 'apendrillers' te noemen, maar dit is niet blijven hangen (spotprent 1687).

De spotnaam maneblussers zouden de Mechelaars voor altijd bewaren.

Nuttige links
Wist je dat?

Het wapen van Mechelen is op 7 oktober 1986 toegekend aan de Belgische gemeente Mechelen. Het huidige wapen is toegekend ter vervanging van het eerdere wapen van 18 december 1841. De spreuk in het schild was vroeger in het Latijn 'in fide constans', wat staat voor 'in trouwen vast'.