Hoe werd er alarm gegeven bij brand

In zitting van de gemeenteraad van 23 maart 1893 wordt aan de firma De Poorter te Mechelen de aanleg en plaatsing toegewezen van elektrische alarmbellen tussen het politiebureau en de woningen van de pompiers.

Tot dan toe moesten onze spuiters bij brand nog steeds aan huis zelf worden verwittigd, of moesten gevolg geven aan het klaroengeschal vanop de St.Romboutstoren.

Henri De Poorter had een eigen systeem uitgedokterd met deze alarmbellen, wat unaniem werd aanvaard voor de prijs van 4.890 Bf. Onmiddellijk werd nu het art. 24 van het "Brandweerreglement" gewijzigd. Zodra een brand zich in de stad verklaard worden de leden van het pompierskorps verwittigd door een sein van een elektrische bel.

In zitting van de gemeenteraad van 23 maart 1893 werd aan de firma De Poorter de aanleg en plaatsing toegewezen van elektrische bellen tussen het politiebureau en de woningen van de pompiers. Tot dan moesten onze spuiters bij brand nog steeds aan huis zelf worden verwittigd, of moesten gevolg geven aan het klaroengeschal vanop de St.Romboutstoren.

Maar het duurde nog tot 14 maart 1895 alvorens tot uitvoering ervan werd besloten, maar deze wijziging dat alleen een bel zou geplaatst worden in de woningen van de pompiers, maar zonder dat deze moesten antwoorden dat hij verwittigd was geworden zoals wel oorspronkelijk werd voorzien.

Huis De PoorterOp dat ogenblik had de stad Mechelen nog geen elektrische leidingen in de stad en dus ook geen electriciteit. Het systeem maakte gebruik van de bestaande telegraaflijnen.

Dat niet alle leidingen gebruikt werden blijkt in 1908 wanneer de Minister van de Spoorwegen verzoekt de ongebruikte leidingen van het alarmbellensysteem die hinderlijk zijn voor het aanleggen van de spoorlijnen, te verwijderen.

Onze De Poorter had zelf een systeem ontworpen met een grote accu gevuld met een bijtend product, waarvan de plaat werd ondergedompeld waaraan de draden werden bevestigd.

En ja het lukte

Eindelijk kon men victorie kraaien. Op 19 december 1895 rond zes uur in de morgen werd vanop het politiebureau een proefalarm gegeven, met de mededeling dat iedereen op de Grote Markt moest samenkomen.

Nauwelijks vier minuten na de eerste verwittiging was de eerste pompier present; op minder dan 15 minuten was gans het korps verwittigd.

Er werd nu wel gebruik gemaakt van het nieuwe systeem, maar het duurde toch nog tot rond 1900 vooraleer men een volledig operationeel plan had uitgekiemd, eerst een lang alarmsein als verwittiging dat er een brand was uitgebroken, onmiddellijk gevolgd door een aantal kortere seinen die men moest optellen. de som van de optelling duidde de wijk aan waar de brand was gesitueerd.

Eind 1895 telde de stad Mechelen 53.772 inwoners.

Die bellen maakten furore in de stad en Henri De Poorter werd een graag gezien man. Hij overleed in september 1919.