Georges Cluytens sinds 29 oktober 1859 pompier te Mechelen

J.Cluytens

Hij stond bij brand en onheil op de hoogste en gevaarlijkste posten en plaatsen, tussen rook en vuur.

60 jaar dienst in het korps !!!

Dat Cluytens gedurende zijn 60 jaren bij de brandweer heel wat heeft meegemaakt, hoeft geen betoog.

Uit talrijke herinneringen onthouden we de grote brand van 1900 in de meubelfabriek Verheden in den Bruul, waarbij het zo geweldig vroor dat zijn voeten in zijn botten waren vastgevroren en hij zelf van de muur waartegen hij leunde niet meer weg kon.

Met weemoed dacht hij terug aan de brand rond hetzelfde tijdstip in de Milsenstraat waarbij zijn neef pompier Cluytens op slag gedood werd en vier andere brandweermannen zo erg gekwetst werden dat één v&n hen een paar dagen later aan zijn verwondingen overleed.

Met fierheid vertelt hij ons echter over de drie mensenlevens die hij redde bij de instorting van het huis Godenne op de Grote Markt.

Dat al deze daden beloond werden alhoewel niet altijd naar verdienste, bewijzen ons de 16 eretekens waarvan een tiental van eerste, tweede en derde klas voor daden van Moed en Zelfoppering die Cluytens werden toegekend en die hij met fierheid draagt.

Cluytens overleed op 1 september 1875.

In die tijd was dit blijkbaar geen uitzondering; naast Joost Cluytens waren er respectievelijk nog andere trouwgedienden. J. Van den Bergh fourier in het korps had er 38 jaar dienst opzitten, verder sergeant-secretaris Pol Manck 45 jaar, sergeant J. Cuypers 39 jaar.

Feest bij de brandweer op 2 december 1935

eretekensHet Mechels gewapend brandweerkorps heeft op een waardige manier zijn ouderdomsdeken Georges Cluytens en meerdere makkers op een waardige wijze gevierd in de stadsschouwburg.

Om 11 u was een grote menigte vertegenwoordigd waaronder vele brandweermannen.

Burgemeester Ridder Dessain bracht hulde aan trouwe makker Georges Cluytens die liefst 60 jaar dienst had in het korps, en zich met hart en ziel en met alle toewijding en opoffering steeds ten dienste stelde voor het korps.

Ook de bevelhebbers Hertsens en De Coster werden herdacht.