Het brandweerkorps van het Arsenaal

In 1836 werd begonnen met de bouw van de Centrale Werkplaatsen van de Spoorwegen (ARSENAAL) op de gronden gelegen tussen het station en de Leuvensesteenweg.

Eerst kwam er een lokomotiefdepot, dan werkhuizen voor de herstelling van deze lokomotieven, een atelier voor rijtuigschilders. Gestart werd met 200 arbeiders; ooit waren er circa 3.000.

De oudst gekende (foto rechts ) dateert van mei 1893.

brandweerkorps ArsenaalHet Arsenaal had ook een eigen brandweerkorps waarvan we in 1839 een eerste vermelding vinden.

Er werd toen door Minister Van Binnenlandse Zaken Notomb een brandweerkorps opgericht van 41 man, dit korps mocht ook in de binnenstad optreden indien het nodig was.

In 1866 werd dit korps uitgerust met een stoompomp, 32 jaar eerder had de stad Mechelen zelf haar eigen stoompomp aangekocht.

Over hoeveel pompen en materiaal het korps beschikte is niet bekend.

Merkwaardig is wel dat de stad Parijs in 1870 na de Frans-Duitse oorlog beroep deed op dit korps voor het blussen van de vele branden die ganse wijken verwoestten.

In 1894 werden grote herstellingswerken uitgevoerd aan de stoompomp van het Arsenaal, te gelijkertijd wordt de brandweerdienst gereorganiseerd.

Bij iedere grote brand die in de stad Mechelen uitbrak werd steeds een beroep gedaan, zelf tot voor de Eerste Wereldoorlog op het brandweerkorps van het Arsenaal.

Zelfs de omliggende gemeenten profiteerden meer dan eens van de bekwaamheid van deze pompiers.

Top op vandaag heeft de Centrale Werkplaats in Mechelen nog altijd een eigen brandweerploeg. Bij kleine incidenten kunnen zij alsnog steeds ingrijpen, al moet wel gezegd worden dat bij het minste alarm in de werkplaatsen de alarmcentrale van de Mechelse brandweer steeds wordt verwittigd.

Het spoorwegmuseum De Mijlpaal bevindt zich op de terreinen van het Arsenaal, de centrale werkplaatsen van de NMBS waar de treinen worden onderhouden en hersteld. De naam van het museum verwijst naar de gedenkzuil die vlak voor het station van Mechelen staat.

In 1835 symboliseerde het monument een totaal nieuw vervoerssysteem. Het werd ook gebruikt om de afstanden (toen uitgedrukt in mijlen) uit te rekenen van de aan te leggen spoorlijnen tot de talrijke stations die moesten worden opgericht. In het museum staat een verkleind model van de zuil.

Het museumgebouw op zich is al een echt geschiedenispronkstuk. Aan de Leuvensesteenweg zijn de eerste werkplaatsen van herstellingen van goederenwagens en de eerste stoomlocomotieven gebouwd. Het gebouw dateert van 1837. Het is het oudste spoorweggebouw van België en vermoedelijk zelfs het oudste spoorweggebouw van het Europese vasteland.

Vroeger bevond er zich de schrijnwerkerij voor de wagons. Het gebouw werd uitgebreid in 1841. Modelbouwers hebben in 1976 maquettes gebouwd en tentoongesteld. Daaruit is het museum gegroeid.